Βιομηχανικός ασύρματος δρομολογητής 5G για εφαρμογές ασύρματης δικτύωσης PLC

红苋菜

Το Industrial PLC ενσωματώνει την τεχνολογία υπολογιστών, την τεχνολογία αυτόματου ελέγχου και την τεχνολογία επικοινωνίας και υιοθετεί προγραμματισμό “φυσικής γλώσσας” …

Read more

Εφαρμογή έξυπνης μεταφοράς ασύρματου δρομολογητή βιομηχανικής ποιότητας 5G

Smart Transportation Application

Μέσω προηγμένων ασύρματων επικοινωνιών και τεχνολογιών Διαδικτύου νέας γενιάς, μπορεί να επιτευχθεί η δυναμική ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ …

Read more