Аж үйлдвэрийн гарц AR7091 нь EOIP дээр суурилсан PLC алсын шинэчлэлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг

Industrial Gateway EOIP Configuration

Gateway + PLC аргыг ихэвчлэн үйлдвэрлэлийн газруудад өгөгдөл дамжуулах, алсаас хянах, хянах, хөдөлмөрийг арилгах, бүтээмжийг сайжруулах зорилгоор ашигладаг. Алсын удирдлагын …

Read more