Η βιομηχανική πύλη AR7091 πραγματοποιεί τον απομακρυσμένο έλεγχο αναβάθμισης PLC με βάση το EOIP

Industrial Gateway EOIP Configuration

Η μέθοδος gateway + PLC χρησιμοποιείται συνήθως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την επίτευξη μετάδοσης δεδομένων, απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου, εξαλείφοντας …

Read more