เกตเวย์ PLC อุตสาหกรรมคืออะไรและหน้าที่การทำงานของเกตเวย์ PLC อุตสาหกรรมคืออะไร

เกตเวย์ PLC อุตสาหกรรมคืออะไร

เกตเวย์ PLC อุตสาหกรรมคืออะไร? จำเป็นสำหรับ Industrial Internet of Things ที่จะต้องมีเกตเวย์ PLC สำหรับการควบคุมระยะไกล การเขียนโปรแกรมจากระยะไกล และการตรวจสอบจากระยะไกล

ข้อมูลถูกส่งจากสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่แตกต่างกันไปยังคลาวด์ผ่านเกตเวย์อุตสาหกรรมเพื่อการประมวลผล นอกเหนือจากการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่แตกต่างกันแล้ว เกตเวย์อุตสาหกรรมที่มีฟังก์ชันการเก็บข้อมูลยังดำเนินการรับข้อมูลเช่นเดียวกับการควบคุมอินพุตและเอาต์พุตของสภาพแวดล้อมภายนอก ประตูอุตสาหกรรมเป็นเหมือนเส้นประสาทของร่างกายมนุษย์ซึ่งส่งข้อมูลที่เรารับรู้ไปยังสมองเพื่อการประมวลผล ตามสภาพแวดล้อมการใช้งานต่างๆ ที่เราอยู่ สมองจะกำหนดประเภทของการตอบสนองที่ต้องทำผ่านการคำนวณ และส่งไปยังร่างกายและแขนขาเพื่อดำเนินการ . เกตเวย์อุตสาหกรรมมีสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการบำรุงรักษาระยะไกลของ PLC ภาคอุตสาหกรรม เครื่องแปลงความถี่ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ การบำรุงรักษาและการจัดการเครื่องจักรก่อสร้างระยะไกล การบำรุงรักษาและการจัดการอุปกรณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและระบบกระบวนการจากระยะไกล ฯลฯ

บทบาทฟังก์ชันเกตเวย์ PLC อุตสาหกรรม
1. ตระหนักถึงการควบคุมระยะไกลของอุปกรณ์ภาคสนามอุตสาหกรรม
2. ตระหนักถึงการอัพเกรดเฟิร์มแวร์อุปกรณ์จากระยะไกลและดาวน์โหลดโปรแกรมบนนั้นด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มการจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยืดหยุ่น
3. ตระหนักถึงการควบคุมระยะไกลของหน้าจอสัมผัสของไซต์อุตสาหกรรมและการทำแผนที่ระยะไกลของหน้าจอการกำหนดค่า
4. การสื่อสารทางไกลกับ PLC หรือหน้าจอสัมผัสหลายเครื่องพร้อมกัน
5. ตระหนักถึงการวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์โปรโตคอลหลักของ PLC เช่น Siemens, Mitsubishi, Omron, Schneider, Delta, Huichuan, Hershey, Panasonic, Yonghong, Haiwei และ MODBUS
6. ตระหนักถึงการตรวจสอบระยะไกลของ PLC, การเขียนโปรแกรมระยะไกลของ PLC, การดีบักระยะไกลของ PLC, การดาวน์โหลดระยะไกลของ PLC, การควบคุมระยะไกลของ PLC, การเก็บข้อมูล PLC และการสื่อสารระยะไกลของ PLC